NEO Talks

Därför ska du planera för inkluderande wayfinding

Inkluderande wayfinding handlar om hur vi tar oss fram i fysiska miljöer med målet att skapa just en inkluderande miljö för alla människor. Den här videon passar dig som vill få en inblick i inkluderande wayfinding. Vi går igenom fördelningen av ansvar, vad man måste tänka på gällande säkerhet, lagar och förordningar och varför inkluderande wayfinding bör tas in tidigt i processen. 

Nedan kan du se på hur vi jobbat med inkluderande wayfinding på Köpings Bad och Sport. Fyll i formuläret för att få ta del av hela videon. Hoppas att du uppskattar vårt NEO Talk!