NEO Talks

Tillgänglighetsanpassning ur ett wayfinding-perspektiv

För att skapa en välfungerande tillgänglighetsanpassning krävs ett taktilt utförande av bland annat skyltar och ledstråk. I den här videon visar vi hur du genom att tillgänglighetsanpassa med inkluderande wayfinding på ett inspirerande sätt kan inkludera alla i en besöksmiljö. Vi kan vara din partner och stötta dig genom hela processen och bland annat se till att de lagar och regler som krävs efterföljs.

Nedan kan du se en kort video som visar hur vi jobbat med inkluderande wayfinding på Köpings Bad och Sport. Fyll i formuläret för att få se hela vårt NEO Talk som går igenom allt du bör tänka på. Hoppas att du uppskattar det!